miércoles, 4 de febrero de 2009

VIAXE VIRTUAL A GRECIA

Corren tempos de crise e se ben é certo que as nosas economías non están para facer turismo por Grecia, non temos razóns para deixar de coñecer algúns dos lugares máis emblemáticos e pintorescos da terra que é cuna da civilización occidental. As novas tecnoloxías meten nos nosos fogares Grecia. Se nós non imos a Grecia é Grecia a que ven a nós: abrámoslle as portas.

Un bo inicio pode ser este paseo por algúns lugares, paisaxes e monumentos desta Hélade morada das divindades.

Profundicemos agora un pouco comezando por Atenas, epicentro desta civilización, cidade que conserva numerosas pegadas do seu magnífico pasado, por exemplo, a Acrópole e, dentro dela, o Partenón.

Visitemos o cabo Sunión cos restos do seu templo dedicado a Poseidón.


Paseemos pola Micenas, patria de Agamenón, polos santuarios apolíneos de Delos e Delfos (este último tamén un dos máis importantes oráculos), polo monte Olimpo residencia de deusas e deuses, por Olimpia (orixe dos xogos), por Epidauro (santuario de Asclepio e famoso teatro) ou por Rodas (sede dunha das marabillas da antigüidade: o Coloso)

Mais non quedemos só coas grandezas pasadas, saibamos algo da Grecia actual, pequeno pais da Unión Europea que, tendo no turismo (cultural ou de sol e praia) unha das súas principais fontes de riqueza, está sempre disposto a recibirnos.

E agora, unha vez que fixemos a visita, estamos en condicións de contestar a estas cuestións (se tedes dúbidas non esquezades que podedes repetir a viaxe, íntegra ou parcial, cantas veces queirades). Ánimo! con tantas idas e voltas o mundo grego resúltanos moi familiar.

Agardo os vosos comentarios e respostas. Podedes facelo, previa identificación, neste mesmo blog ou excepcionalmente en formato papel.

CUESTIÓNS.-

1. O Partenón é un dos templos da acrópole ateniense, en que época foi construído e cales foron os seus arquitectos?; que estatua albergaba no seu interior? por quen foi esculpida?

2. Que outros templos poden visitarse na acrópole ateniense?

3. Cal era a cónxuxe oficial de Poseidón? Que relación hai entre a mítica Atlántica e Poseidón?

4. Qué relación ten Apolo cos xogos Píticos e co "ónfalos"?

5. Cita as principais deusas do panteón grego. Cal era a función de cada unha?

6. Cando, onde e con que finalidade xurdiron os Xogos Olímpicos?

7. Amais de polo teatro, por que é coñecida Epidauro? Que relación hai entre Asclepio e Epidauro?; e entre Asclepio e Apolo?

8. Capacidade e antigüidade do teatro de Epidauro. Despois de investigar pola túa conta fala con brevidade doutros teatros do mundo grego.

9. Que estatua actual polo seu tamaño é semellante ao Coloso de Rodas? O Coloso era unha das marabillas da época, cita outras marabillas do mundo antigo.

10. Tras facer unha pequena investigación persoal fai unha breve sipnose da Grecia de hoxe.

4 comentarios:

Tania Fernández Fernández dijo...

1ª:
-La construcción del Partenón se desarrolló entre los años 447 y 432 a.C. Los arquitectos encargados de la obra fueron Ictino y Calícrates y estuvieron bajo las órdenes de arquitecto y gran escultor ateniense Fidias.
-La estatua que alberga en su interior es la criselefantina de Atenea, esculpida por Fidias.

2ª:
-Dentro de la Acrópolis podemos visitar además del Partenón, que es el templo principal de Atenas, el Atenea Niké o Niké Aptera, y el Erecteión, templo dedicado a Erecto.

3ª:
-La esposa oficial de Poseidón era Amphítrite, con la que tuvo un hijo, Tritón.
-La relación que hay entre la Atlántida es que Poseidón era el señor y fundador de esta mítica isla.

4ª:
-Pítico proviene de Pito, nombre que fue tomado de la serpiente Pitón, a la cual mató Apolo para apoderarse de su sabiduría y ser él, el que presidiera el "Oráculo", más tarde corrió la leyenda de que ese sarcófago fue enterrado debajo del "Ónfalos" en el templo de Apolo.
La mitología cuenta que después Apolo guardó la ceniza de la Pitón en un sarcófago y fundo en su honor unos juegos fúnebre que se llamaron juegos Píticos.

5ª:
-Hera: esposa de Zeus, protege el matrimonio.
-Deméter: Diosa de la agricultura.
-Atenea: Diosa de la técnica y de la sabiduría.
-Artemisa: Diosa de la naturaleza y de los animales salvajes así como de la caza.
-Afrodita: Diosa de la belleza femenina, así como del sexo y del amor.
-Hestia. Diosa del hogar.

6ª:
-En el año 776 a.C. en la ciudad de Olimpia, en el Peloponeso, tuvieron lugar los juegos, que luego pasaron a realizarse cada 4 años.
Las olimpiadas sirvieron como base para el cömputo cronológico desde el solsticio de verano del años 776 a.C. hasta el año 393 d.C.,año en el que fueron suspendios por orden de Teodosio I.

7ª:
-Además del teatro, Epidauro es conocida por el santuaario de Asclepio.
-La relación existente entre Epidauro y Asclepio es que el templo situado en Epidauro está dedicado a Asclepio(Dios de la medicina).
-Asclepio era hijo de Apolo y de Corónide.

8ª:
-La construcción tiene un aforo de 14000 espectadores.El inicio de su construcción data del año 330 a.C.

9ª:
-Las dimensiones del Coloso de Rodas son similares a las de la Estatua de la Libertad.
-Podemos destacar:
-La gran pirámide de Giza.
-Los jardines colgantes de
Babilonia.
-El templo de Artemisa.
-La estatua de Zeus en Olimpia.
-El sepulcro de Mausolo.
-El Faro de Alejandría.

10ª:
-Grecia es un país del sureste de Europa miembro de la Unión Europea.
Su superficie es de 132.562 km² incluyendo aguas interiores de la cuenca del Egeo, islas e islotes. La población de este país es de 11.244.118 habitantes.

Anónimo dijo...

Cuestión 1:
-A construcción do Partenón levouse a cabo entre os anos 447 e 432 a.C.Os seus arquitectos foron Ictino e Calícrates, e estiberon dirixidos polo arquitecto e escultor ateniense Fidias.
-A estatua que posee no seu interior e a de Atenea(esculpida por Fidias).

Cuestión 2:
-Na Acrópolis ademais do Partenón, podemos visitar o templo principal de Atenas, o Atenea Niké o Niké Aptera, y el Erecteión, templo dedicado a Erecto.

Cuestión 3:
-A esposa de Poseidón era Amphírite,coa que tivo un fillo, Tritón.
-Poseidón era dono e fundador da Atlántida.

Cuestión 4:
-Pítico probén de Pito, nome que foi tomado da serpe Pitón, a cal Apolo matou para apoderarse da súa sabedoría e ser el quen presidise ó "Oráculo",máis tarde apareceu a lenda de que ese sarcófago foi enterrado debaixo de "Ónfalos", no templo de Apolo.
A mitoloxía conta que Apolo guardou a ceniza de Pitón nun sarcófago e fundou na súa honrra uns xogos fúnebres chamados Píticos.

Cuestión 5:
-Hera:esposa de Zeus,protectora do matrimonio.
-Deméter:deusa da agricultura.
-Atenea:deusa da téctica e da sabedoría.
-Artemisa:deusa da natureza, dos animais salvaxes e da caza.
-Afrodita:deusa da beleza feminina e tamen do sexo e o amor.
-Hestia:deusa do fogar.

Cuestión 6:
-No ano 776 a.C. na cidade de Olimpia,tiveron lugar os xogos Olímpicos, que pasaron a celebrarse cada 4 anos.As olimpiadas serviron como base para o cömputo cronolóxico dende o solsticio de verán dos anos 776 a.C. ata o ano 393 d.C.,ano en que foron suspensos pola orde de Teodosio I.

Cuestión 7:
-Ademais do teatro, Epidauro era coñecida polo santuario de Asclepio.
-A relación entre Epidauro e Asclepio,é que o templo situado en Epidauro dedicouse a Asclepio(deus da mediciña).
-Asclepio era fillo de Apolo e Corónide.

Cuestión 8:
-Ten un aforo de 14000 espectadores.A súa construcción iniciouse no ano 330 a.C.

Cuestión 9:
-As dimensións do Coloso de Rodas son similares a da Estatua da Liberdade.
-Podemos destacar:
-A gran pirámide de Giza.
-Os xardíns colgantes de
Babilonia.
-O templo de Artemisa.
-A estatua de Zeus en Olimpia.
-O sepulcro de Mausolo.
-O Faro de Alexandría.

Cuestión 10:
-Grecia e un país do sureste de Europa, pertencente a Unión Europea.
-A súa superficie é de 132.562 km² incluindo aguas interiores da conca do Exeo, islas e islotes. A poboación deste país é de 11.244.118 habitantes.

Anónimo dijo...

soi Cristina González Taboada

Laura González Ramírez dijo...

1.-
-A construcción do Partenón levouse a cabo entre os anos 447 e 432 a.C.Os seus arquitectos foron Ictino e Calícrates, e estiberon dirixidos polo arquitecto e escultor ateniense Fidias.
-A estatua que posee no seu interior e a de Atenea(esculpida por Fidias).

2.-
-Na Acrópolis ademais do Partenón, podemos visitar o templo principal de Atenas, o Atenea Niké o Niké Aptera, y el Erecteión, templo dedicado a Erecto.

3.-
-A esposa de Poseidón era Amphírite,coa que tivo un fillo, Tritón.
-Poseidón era dono e fundador da Atlántida.

4.-
-Pítico probén de Pito, nome que foi tomado da serpe Pitón, a cal Apolo matou para apoderarse da súa sabedoría e ser el quen presidise ó "Oráculo",máis tarde apareceu a lenda de que ese sarcófago foi enterrado debaixo de "Ónfalos", no templo de Apolo.
A mitoloxía conta que Apolo guardou a ceniza de Pitón nun sarcófago e fundou na súa honrra uns xogos fúnebres chamados Píticos.

5.-
-Hera:esposa de Zeus,protectora do matrimonio.
-Deméter:deusa da agricultura.
-Atenea:deusa da téctica e da sabedoría.
-Artemisa:deusa da natureza, dos animais salvaxes e da caza.
-Afrodita:deusa da beleza feminina e tamen do sexo e o amor.
-Hestia:deusa do fogar.

6.-
-No ano 776 a.C. na cidade de Olimpia,tiveron lugar os xogos Olímpicos, que pasaron a celebrarse cada 4 anos.As olimpiadas serviron como base para o cömputo cronolóxico dende o solsticio de verán dos anos 776 a.C. ata o ano 393 d.C.,ano en que foron suspensos pola orde de Teodosio I.

7.-
-Ademais do teatro, Epidauro era coñecida polo santuario de Asclepio.
-A relación entre Epidauro e Asclepio,é que o templo situado en Epidauro dedicouse a Asclepio(deus da mediciña).
-Asclepio era fillo de Apolo e Corónide.

8.-
-Ten un aforo de 14000 espectadores.A súa construcción iniciouse no ano 330 a.C.

9.-
-As dimensións do Coloso de Rodas son similares a da Estatua da Liberdade.
-Podemos destacar:
-A gran pirámide de Giza.
-Os xardíns colgantes de
Babilonia.
-O templo de Artemisa.
-A estatua de Zeus en Olimpia.
-O sepulcro de Mausolo.
-O Faro de Alexandría.

10.-
-Grecia e un país do sureste de Europa, pertencente a Unión Europea.
-A súa superficie é de 132.562 km² incluindo aguas interiores da conca do Exeo, islas e islotes. A poboación deste país é de 11.244.118 habitantes.