martes, 3 de febrero de 2009

Gregos e galegos

O descubrimento no concello de Oia, tralas riadas de outono de 2006, dun petróglifo duns 3.000 anos de antigüidade representando un veleiro (na época solo coñecidos no Mediterráneo Oriental) e o libro de Alberto M. Carrillo, Origen griego de Tuy (sic). Historia y tradición, volveron poñer de actualidade a posible e discutida presenza dos Gregos no Noroeste Peninsular.

É Asclepiades o primeiro autor que inicia a moda da orixe grega das cidades galegas, moda continuada despois polo Licenciado Molina (Ourense sería fundación de Anfíloco, Tui de Diomedes, Pontevedra de Teucro ...) e múltiples historiadores locais.

Coincidencias lingüísticas (grego e galego son linguas indoeuropeas) ou toponímicas, costumes similares ou esporádicos achados de cerámica non acreditan unha presenza colonial grega estable nestas terras noroccidentais mentres as fontes arqueolóxicas non sexan máis explícitas.

E por se aínda abrigabamos dúbidas, o profesor Juan J. Moralejo é moi explícito no seu recente Callaica Nomina para desmontar as argalladas das orixes e parentescos, helenos e troianos, da nosa terra.


No hay comentarios: