miércoles, 22 de abril de 2009

domingo, 5 de abril de 2009

UNHA PEQUENA CAZA DE TESOUROS PARA VACACIÓNS

Nas vacacións son moitos os que emprenden viaxes. Neste abril, mes dos libros e das letras (o próximo 21 celebraremos o día das letras clásicas) queremos que participedes nunha viaxe para atopar os títulos e autores dun par de obras da literatura actual que beben nas fontes gregas. Esta viaxe vai ser un tanto extravagante mais, para non perdernos, imos ter a man o seguinte Mapa imaxinario de España elaborado polo escritor peruano Leopoldo de Trazegnies Granda

Como podedes sospeitar moitos dos nomes que aparecen neste mapa son invención de literatos que bautizaron desta maneira lugares da xeografía real. En dous destes topónimos literarios aparecen ambientadas algunha das novelas dos dous autores que temos que atopar.

Dos dous escritores que necesitamos buscar un foi galardoado co premio Cervantes, ao outro dedicóuselle un Día das Letras Galegas, ámbolos dous eventos aconteceron nos últimos decenios do século pasado.

O protagonista das dúas obras solicitadas comparte con Diomedes, fundador lexendario de Tui, castigo pola súa astucia e falta de escrúpulos segundo recolle nunha obra moi salientable da literatura occidental (que tamén tan influenciada está polos clásicos grecolatinos) o autor que aquí tendes retratado por Botticelli

Outro famosísimo escritor, nun poema épico, sinala ao noso protagonista como fundador da cidade da que presentamos a seguinte panorámica

Nada estraño que arribara a esta cidade quen visitou multitude de lugares e perdeu parte da súa vida en singraduras eternas e perigosas ao atraerse a cólera do deus ao que está dedicado o templo que, construído sobre un coñecido promontorio, vixía a moitos dos navegantes gregos


E mentres andaba perdido polo mundo, na súa casa todo era festa mais... cando chegue o amo será a hora do castigo dos insolentes, tal como recolle este óleo sobre lenzo de mediados do XIX pintado por Gustave Moreau:


Normalizada a situación o noso protagonista poderá compartir as súas vivencias coa fiel cónxuxe, así os retratou Francesco Primaticcio:


CUESTIÓNS:

  1. Que lugares do mapa imaxinario están ubicados en Galicia?. En que obras literarias aparecen?
  2. Que escritores utilizaron estes topónimos imaxinarios?. Onde naceron?. En que lugares xeográficos reais se inspiraron para crear estas cidades imaxinarias?
  3. Fai unha lista dos galardoados co Cervantes nos últimos vinte anos do século XX. Especifica se algún ou algúns deles son galegos. Elabora outra lista cos escritores aos que, no mesmo período, se lles dedicou o Día das Letras Galegas.
  4. Quen é o literato retratado por Botticelli?. Cal é o nome da súa obra máis salientable e coñecida?
  5. Cal é a cidade que aparece na fotografía?. Por que elementos singulares a identificaches?
  6. De que autor e poema épico do renacemento, relacionados co pais do que forma parte a cidade da fotografía, estamos a falar?. Fala da influencia da mitoloxía grecolatina no citado poema.
  7. A que deus do panteón grego está dedicado o templo?. Onde se atopa?. Fala con brevidade do citado deus.
  8. Que nome recibe unha viaxe cando resulta chea de reviravoltas e sucesos estranos e/ou perigosos?. Por que ten tal nome?. A que fai referencia?
  9. Como son coñecidos os insolentes que están de festa permanente no pazo do noso protagonista?. En que obra da literatura grega aparece recollido este episodio?. Cal é o desenlace?. Fala con brevidade do autor da citada obra literaria.
  10. Cal é o nome da cónxuxe fiel?. Que facía para manter a súa fidelidade?

RECURSOS

Nos enderezos que tedes a continuación atoparedes resposta a moitas das cuestións propostas:


SUPER CUESTIÓN:

Cal é o título das dúas obras a que estamos a referirnos?. A que autores e xéneros literarios pertencen?. Cita algunhas outras obras dos mesmos autores inspiradas no mundo clásico.

AVALIACIÓN:
As 10 primeiras cuestións valoraránse con 7 puntos.

A super cuestión conta 3 puntos.

Todas as solucións enviaránse ao meu enderezo electrónico, que xa coñecedes, nas datas comprendidas entre o 13 e o 20 do presente mes.

Ánimo! a investigar e acertar para que a caza resulte proveitosa!


viernes, 27 de marzo de 2009

Literatura Grega

Consulta as seguintes presentacións,
terás máis facilidade para
solucionar o encrucillado proposto
na anterior entrada e coñecerás mellor
a literatura grega.

miércoles, 25 de marzo de 2009

DÍA MUNDIAL DA POESÍA E DO TEATRO

O pasado 21 de marzo celebrouse o Día Mundial da Poesía e o día 27 é a Xornada Mundial do Teatro. A civilización occidental ten as orixes da súa poesía e o seu teatro no mundo grego. Aproveitemos estas efemérides para lembrar a poetas, tráxicos e cómicos da literatura grega antiga e algunhas das súas obras cubrindo o seguinte encrucillado.

.

viernes, 6 de marzo de 2009

Día da Muller

Porque os clásicos queremos colaborar
na efeméride do Día da Muller
realizamos esta pequena presentación

sobre a situación da muller
e sobre algunhas literatas
das épocas grega e romana.

Letras e Mulleres No Mundo Antigo Feminino Pl
View more presentations from xmlores. (tags: antigo conmemoración)

miércoles, 4 de febrero de 2009

VIAXE VIRTUAL A GRECIA

Corren tempos de crise e se ben é certo que as nosas economías non están para facer turismo por Grecia, non temos razóns para deixar de coñecer algúns dos lugares máis emblemáticos e pintorescos da terra que é cuna da civilización occidental. As novas tecnoloxías meten nos nosos fogares Grecia. Se nós non imos a Grecia é Grecia a que ven a nós: abrámoslle as portas.

Un bo inicio pode ser este paseo por algúns lugares, paisaxes e monumentos desta Hélade morada das divindades.

Profundicemos agora un pouco comezando por Atenas, epicentro desta civilización, cidade que conserva numerosas pegadas do seu magnífico pasado, por exemplo, a Acrópole e, dentro dela, o Partenón.

Visitemos o cabo Sunión cos restos do seu templo dedicado a Poseidón.


Paseemos pola Micenas, patria de Agamenón, polos santuarios apolíneos de Delos e Delfos (este último tamén un dos máis importantes oráculos), polo monte Olimpo residencia de deusas e deuses, por Olimpia (orixe dos xogos), por Epidauro (santuario de Asclepio e famoso teatro) ou por Rodas (sede dunha das marabillas da antigüidade: o Coloso)

Mais non quedemos só coas grandezas pasadas, saibamos algo da Grecia actual, pequeno pais da Unión Europea que, tendo no turismo (cultural ou de sol e praia) unha das súas principais fontes de riqueza, está sempre disposto a recibirnos.

E agora, unha vez que fixemos a visita, estamos en condicións de contestar a estas cuestións (se tedes dúbidas non esquezades que podedes repetir a viaxe, íntegra ou parcial, cantas veces queirades). Ánimo! con tantas idas e voltas o mundo grego resúltanos moi familiar.

Agardo os vosos comentarios e respostas. Podedes facelo, previa identificación, neste mesmo blog ou excepcionalmente en formato papel.

CUESTIÓNS.-

1. O Partenón é un dos templos da acrópole ateniense, en que época foi construído e cales foron os seus arquitectos?; que estatua albergaba no seu interior? por quen foi esculpida?

2. Que outros templos poden visitarse na acrópole ateniense?

3. Cal era a cónxuxe oficial de Poseidón? Que relación hai entre a mítica Atlántica e Poseidón?

4. Qué relación ten Apolo cos xogos Píticos e co "ónfalos"?

5. Cita as principais deusas do panteón grego. Cal era a función de cada unha?

6. Cando, onde e con que finalidade xurdiron os Xogos Olímpicos?

7. Amais de polo teatro, por que é coñecida Epidauro? Que relación hai entre Asclepio e Epidauro?; e entre Asclepio e Apolo?

8. Capacidade e antigüidade do teatro de Epidauro. Despois de investigar pola túa conta fala con brevidade doutros teatros do mundo grego.

9. Que estatua actual polo seu tamaño é semellante ao Coloso de Rodas? O Coloso era unha das marabillas da época, cita outras marabillas do mundo antigo.

10. Tras facer unha pequena investigación persoal fai unha breve sipnose da Grecia de hoxe.

martes, 3 de febrero de 2009

Gregos e galegos

O descubrimento no concello de Oia, tralas riadas de outono de 2006, dun petróglifo duns 3.000 anos de antigüidade representando un veleiro (na época solo coñecidos no Mediterráneo Oriental) e o libro de Alberto M. Carrillo, Origen griego de Tuy (sic). Historia y tradición, volveron poñer de actualidade a posible e discutida presenza dos Gregos no Noroeste Peninsular.

É Asclepiades o primeiro autor que inicia a moda da orixe grega das cidades galegas, moda continuada despois polo Licenciado Molina (Ourense sería fundación de Anfíloco, Tui de Diomedes, Pontevedra de Teucro ...) e múltiples historiadores locais.

Coincidencias lingüísticas (grego e galego son linguas indoeuropeas) ou toponímicas, costumes similares ou esporádicos achados de cerámica non acreditan unha presenza colonial grega estable nestas terras noroccidentais mentres as fontes arqueolóxicas non sexan máis explícitas.

E por se aínda abrigabamos dúbidas, o profesor Juan J. Moralejo é moi explícito no seu recente Callaica Nomina para desmontar as argalladas das orixes e parentescos, helenos e troianos, da nosa terra.